Garanția produselor

Garantăm conformitatea oricărui produs livrat cu certificat de garanție.

La preluarea produselor pe care le-ați comandat, vă rugăm să vă asigurați că vi s-au înmânat atât documentele fiscale, cât și certificatul de garanție pentru conformitate pentru fiecare produs în parte.

Garanția de conformitate certifică răspunderea SC Kanden Prod SRL în situațiile în care produsele nu ar corespunde specificațiilor publicate pe site-ul www.kandi.ro, documentele însoțitoare nu ar fi corespunzătoare sau produsul nu ar putea fi folosit pentru destinația prezentată inițial.

Pentru a putea beneficia de garanție, trebuie sa păstrați documentele fiscale cu care vi s-au livrat produsele.

Condiții de garanție

Potrivit art. 2 pct. a din Legea nr. 449/2003 și a art. 2 pct. 2 din Ordonanța nr. 21/1992, garanția se acordă numai consumatorilor persoane fizice sau grupurilor de persoane fizice, care achiziționează/dobândesc și/sau utilizează produse în afara activității lor profesionale sau comerciale.

Garanția pentru conformitate este acordată pe durata medie de utilizare a produsului, dar nu mai mult de 2 ani de la data dobândirii și are în vedere conformitatea produselor la data dobândirii.

Dacă solicitați înlocuirea produsului, aveți obligația să prezentați certificatul de garanție împreună cu documentele fiscale originale. Produsul reclamat va conține toate elementele necesare identificării.

Pierderea garanției

Garanția se anulează în următoarele cazuri:

  • Dacă nu prezentați documentele fiscale în original sau lipsește certificatul de garanție;

  • Dacă nu s-au respectat condițiile de transport și de utilizare normală a produsului;

  • Dacă produsul se prezintă murdar sau incomplet;

  • Dacă produsul a fost modificat în orice fel;